Posiedzenie Zarządu NTK – 23.VII.2015r.

1.

Prezes Tomasz Wlekły przedstawił propozycję udzielenia przez Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne wsparcia finansowego na wydanie płyty zespołu modern – jazzowego Global Schwung Quintet, o które zwrócił się członek NTK Szymon Konieczny. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na kwotę ok. 10 000 zł, z czego I etap – przygotowania i nagrania utworów to koszt ok. 4 500 zł. Zespół oczekuje wsparcia w kwocie 1 100 zł. Zarząd NTK jednogłośnie przychylił się do prośby i zdecydował o przyznaniu proponowanej kwoty.


2.

Prezes NTK poinformował o informacji otrzymanej z Gminy Nowy Tomyśl w sprawie zgłaszania – przez organizacje pozarządowe – uwag dotyczących zasad przeprowadzenia w roku 2016 konkursu ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe. Zarząd podjął decyzję, że wystąpi do Gminy z pismem potwierdzającym konieczność podtrzymania zadania pod nazwą „Wydawanie Przeglądu Nowotomyskiego„.

3.

Termin następnego posiedzenia Zarządu NTK wyznaczono na 17 sierpnia 2015 r.