Posiedzenie Zarządu NTK – 24. XI. 2014r.

1.

Uczestniczący w X Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych, który odbył się w Bydgoszczy w dniach 11-13. 09. 2014r. członek NTK Ryszard Ratajczak poinformował Zarząd o przebiegu i ustaleniach Kongresu, który przebiegał w tym roku pod hasłem Regionalizm polski – 25 lat po transformacji, jako ważne źródło odrodzenia narodu i państwa. W czasie Kongresu odbył się panel dotyczący edukacji regionalnej w szkołach, podkreślano potrzebę lobowania w samorządach lokalnych na rzecz organizacji pozarządowych oraz zmiany w regulacjach prawnych dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych. Ryszard Ratajczak podkreślił duże zainteresowanie przywiezionymi materiałami promocyjnymi dotyczącymi naszej gminy. Poinformował, że czeka na publikację wniosków z Kongresu, które przekaże Zarządowi NTK.

2.

Milena Leszczyńska, członek NTK,  poinformowała o zaawansowaniu prac nad grą planszową dla dzieci popularyzującą miasto i gminę Nowy Tomyśl; potwierdziła, że przygotowana jest wstępna koncepcja, a w nowym roku przedstawiony zostanie całościowy i szczegółowy projekt, wdrożenie zależeć będzie od uzyskanych środków finansowych, w tym środków zewnętrznych.

3.

Członek Zarządu NTK Maria Tyszkowska poinformowała o przebiegu X Przeglądu Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej, który w tym roku odbył się 4 listopada w NOK-u. W Przeglądzie wzięło udział 9 szkół, które przygotowały 19 piosenek. Uczestników 2. godzinnego koncertu obdarowano słodyczami, a opiekunów obrazkami malowanymi na liściach. Koncert zakończył się złożeniem kwiatów pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. O wydarzeniu informowała lokalna prasa.

4.

Wiceprezes Lucyna Kończal – Gnap poinformowała o skierowaniu  do MKiDN wniosków w sprawie przyznania nagród indywidualnych dla członków „Kapeli zza Winkla” w związku z 35. leciem powołania Kapeli oraz na organizację w Nowym Tomyślu w 2015 roku Ogólnopolskiego Przeglądu Kapel Podwórkowych.

5.

Prezes Tomasz Wlekły poinformował o ogłoszeniu przez Burmistrza Nowego Tomyśla konkursu ofert na realizację w 2015 roku – w formie wspierania –  zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Nowy Tomyśl. Oferty można składać do dnia 30 grudnia 2014 roku. Podjęto decyzję o przystąpieniu do konkursu na wydawanie w 2015 roku Przeglądu Nowotomyskiego. Zdecydowano także przystąpić do konkursu ofert ogłoszonego przez Starostę Nowotomyskiego, z przeznaczeniem środków na ten sam cel.

6.

Do Zarządu NTK wpłynęło pismo z Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu informujące o przekazaniu sprawy wycinki drzew wokół odnowionego w br. samolotu w Nowotomyskim Parku Kultury i Wypoczynku do Starostwa Nowotomyskiego. Do tej pory brak informacji o decyzji Starostwa w tej sprawie.

7.

Prezes Tomasz Wlekły poinformował, że do tej pory brak informacji w sprawie utworzenia sekcji historycznej od zainteresowanych jej utworzeniem i wskazał na potrzebę opracowania regulaminu działalności sekcji. Przemysław Mierzejewski, członek Zarządu NTK, zaproponował przełożenie decyzji w tej sprawie na przyszły rok. Zarząd zaakceptował takie rozwiązanie.

8.

Wiceprezes NTK Lucyna Kończal – Gnap poinformowała o terminie wydania kolejnego numeru Przeglądu Nowotomyskiego, który powinien ukazać się do 5. 12.2014 r.

9.

Wiceprezes NTK Lucyna Kończal – Gnap poinformowała o zaproszeniu NTK do udziału w Sejmiku Regionalistów w dniu 12. 12. 2014 r. w ramach Dni Wielkopolski 2014, organizowanych przez WTK w Poznaniu. Zarząd nie zdecydował o udziale w Sejmiku.