Posiedzenie Zarządu NTK – 27.I.2016r.

1.

Zarząd NTK przyjął informację w sprawie wysokości środków na wydawanie „Przeglądu Nowotomyskiego” w 2016 r. uzyskanych w wyniku konkursu ofert dla organizacji pozarządowych ogłoszonych przez Gminę Nowy Tomyśl i  Powiat Nowotomyski. Uzyskane środki wynoszą: 20 000 zł z Gminy Nowy Tomyśl i 1 500 zł z Powiatu Nowotomyskiego.


Zarząd uznał, że wraz z udziałem własnym w wysokości 2 150 zł środki pozwalają na realizację zadania „Wydawanie kwartalnika społeczno-kulturalnego Przegląd Nowotomyski w 2016 r.”

2.

Zarząd ustalił terminarz przygotowania sprawozdań finansowych z działalności NTK za 2015 r., które należy przekazać do Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, Urzędu Skarbowego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

3.

Zarząd ustalił termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego, które zaplanowane zostało na 2 marca 2016 r. o godz. 18:00 w siedzibie NTK.