Posiedzenie Zarządu NTK – 27.IV.2017r.

1.

Wiceprezes NTK Lucyna Kończal – Gnap poinformowała członków Zarządu o złożeniu wymaganych sprawozdań z działalności NTK za rok 2016. W wymaganych terminie złożono sprawozdania do Starostwa Powiatowego, Urzędu Skarbowego i GUS-u (formularz SOF-1). Do końca czerwca złożone zostanie sprawozdanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

2.
Wiceprezes NTK Lucyna Kończal – Gnap poinformowała o działaniach podjętych w sprawie pozyskania środków w ramach odpisu 1% od podatku. Przygotowano i rozdano podczas Walnego Zebrania wśród członków NTK ulotki z prośbą o ich rozpowszechnianie. W TV Osiedlowej przez okres 1,5 miesiąca emitowana była nieodpłatnie plansza z apelem do mieszkańców. W dn. 11 kwietnia br. w Tygodniku „Nasz Dzień po Dniu” również nieodpłatnie redakcja zamieściła stosowny apel.

3.
Wiceprezes NTK Lucyna Kończal – Gnap wystąpiła z propozycją wystąpienia do wystąpienia do Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w sprawie rekomendowania do Rady Powiatu o uhonorowanie dra Bogumiła Wojcieszaka tytułem „Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego”. Dr Bogumił Wojcieszak jest znanym i cenionym historykiem i regionalistą, autorem kilkudziesięciu wydawnictw dotyczących historii naszego regionu. Od samego początku ukazywania się „Przeglądu Nowotomyskiego”, tj. od 10 lat jest jego redaktorem, czuwającym nad stroną merytoryczną wydawnictwa i jego stroną edytorską. Dzięki jego kompetencjom to pismo społeczno-kulturalne wydawane pod patronatem NTK niezmiennie utrzymuje wysoki poziom merytoryczny i edytorski.
Zarząd NTK jednomyślnie przychylił się do w/w propozycji i zobowiązał wiceprezes Lucynę Kończal – Gnap do przygotowania i złożenia wniosku aplikacyjnego.

4.
Prezes NTK Bogdan Górny poinformował o trudnościach z pozyskaniem środków zewnętrznych na planowaną na ten rok imprezę pod hasłem Przegląd Kapel Podwórkowych „Pitolinie we wiklinie”. Zarząd NTK postanowił odstąpić od organizowania w roku 2017 Przeglądu jako odrębnej imprezy. Jednocześnie postanowiono rozważyć zorganizowanie Przeglądu we współpracy z Komitetem Organizacyjnym Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego w ramach 3.dniowego Jarmarku np. w formie popołudniowego bloku muzycznego. Do rozmów na ten temat zobowiązano prezesa Bogdana Górnego.

5.
Członek Zarządu Wioleta Kucz podjęła kwestię zorganizowania wyjazdu członków NTK do Wronek i Szamotuł, w ramach którego program turystyczno-rekreacyjny połączony by został ze spotkaniami z członkami tamtejszych towarzystw kulturalnych w celu wymiany doświadczeń. Byłaby to kontynuacja kontaktów nawiązanych podczas wizyty członków Wronieckiego Towarzystwa Kulturalnego w Nowym Tomyślu. Wyjazd taki mógłby się odbyć pod koniec czerwca br. przy odpłatności uczestników, która wstępnie oszacowano na ok. 35zł. Postanowiono zwrócić się do członków NTK z prośbą o zadeklarowanie do 20 maja uczestnictwa w planowanym wyjeździe i od niego uzależnić podjęcie działań zmierzających do jego zorganizowania.