Posiedzenie Zarządu NTK – 3.X.2017r.

1.

Prezes NTK Bogdan Górny poinformował o przedłożonej przez honorowego prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy Andrzeja Pawlaka propozycji współudziału w organizacji IV Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa w 2019 roku. NTK jako współorganizator tego wydarzenia byłby odpowiedzialny za organizację i rozliczenie dwóch wydarzeń towarzyszących Festiwalowi – tj. Wielkopolskiego Przeglądu Kapel Ulicznych i Podwórkowych oraz kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego.


„O Wiklinowy Laur”. Członkowie Zarządu NTK przychylili się do tej propozycji, pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych na organizację obu wydarzeń, o które Zarząd zabiegać będzie m. in. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

2.
Przybyła na posiedzenie Zarządu NTK kol. Maria Tyszkowska – członek NTK oraz inicjatorka i organizatorka dwunastu edycji Przeglądu Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej „Idzie żołnierz borem, lasem …” przekazała powziętą przez nią informację nt. zmiany dotychczasowej formuły obchodów Święta Niepodległości, w ramach których szkoły z terenu miasta i gminy zaproszone zostały przez Organizatorów obchodów do przedstawienia swoich programów w dniu 11 listopada. Wobec wyrażonego podczas spotkania organizacyjnego obchodów (w którym nie uczestniczył przedstawiciel NTK), stanowiska szkół, by połączyć w jedno wydarzenie – dotychczasowy Przegląd i przygotowywany na dzień 11 listopada program, Zarząd postanowił w roku bieżącym odstąpić od organizacji Przeglądu Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej „Idzie żołnierz borem, lasem …” – jako odrębnej imprezy pod patronatem NTK.

3.
Skarbnika NTK Barbara Jandy poinformowała, że z tytułu 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego na konto NTK wpłynęło 1 879,90 zł. Postanowiono także w tym roku skierować imienne podziękowania osobom, które w minionym roku wsparły Towarzystwo przekazaniem 1% podatku dochodowego.

4.
A. Prezes Bogdan Górny poinformował o mającym wkrótce nadejść oficjalnym zaproszeniu na organizowane przez Zarząd Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury oraz Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. XXXV Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne „Gorzów Wlkp.- Garbicz 2017”, w dniach 4.11 – 12.11.2017 r., pod honorowym patronatem: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Lubuskiego oraz Rady Krajowej RSTK. Poprosił członków Zarządu NTK o dotarcie z tym zaproszeniem do zainteresowanych twórców. Z naszego miasta do udziału w warsztatach wstępnie zaproszono: jednego plastyka, muzyka i poetę.
B. W związku ze zbyt późnym wpłynięciem pisma z Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Błażeja Łukasza Pardy oceniono jako niemożliwy do realizacji współudział NT w akcji: „Wyprawka – piórnik, zabawka”, obejmującej zbiórkę artykułów szkolnych oraz pluszowych zabawek dla dzieci z Kresów Wschodnich.