Posiedzenie Zarządu NTK – 30.III.2015r.

1.

Prezes NTK Tomasz Wlekły poinformował o przekazaniu sprawozdań z działalności NTK Staroście Nowotomyskiemu i Urzędowi Skarbowemu. Sprawozdanie do Ministerstwa Pracy  i Polityki Społecznej  złożone zostanie zgodnie z wyznaczonym terminem w czerwcu. Prezes NTK poinformował także o przygotowaniu aneksu do umowy z Wydawnictwem „Opalgraf” na wydawanie „Przeglądu Nowotomyskiego” w 2015 r.

2.
Zarząd NTK przyjął jednogłośnie uchwałę Nr 2/2015 w sprawie rezygnacji z członkostwa w Towarzystwie przez p. Teresę Orpel – Bukowiecką.

3.
Członek NTK  Joanna Uramowska przedstawiła zarys projekt adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „Młodzi w muzeum”, który chciałaby zacząć realizować od września 2015 r. W wyniku dyskusji przyjęto założenia projektu i wskazano zakres działań niezbędnych do jego realizacji w zakresie m.in. uzgodnień z Muzeum Chmielarstwa i Wikliniarstwa oraz zabezpieczenia środków finansowych. Stwierdzono konieczność dalszego uszczegółowienia przyjętych założeń.

4.
Członek Zarządu NTK Przemysław Mierzejewski poinformował o zamiarze zorganizowania przez kolegę Szymona Koniecznego koncertu jazzowego w sierpniu br. O środki finansowe  niezbędne do jego  zorganizowania zadba jego inicjator.

5.
Zarząd NTK podjął decyzję o skierowaniu do Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej  w Nowym Tomyślu prośby o zamieszczenie w TV Kablowej  ogłoszenia w sprawie przekazywania 1% podatku na rzecz działalności statutowej naszego Towarzystwa.

6.
Zarząd NTK postanowił zaprosić na kolejne posiedzenie Prezesa Banku Spółdzielczego p. Mirosława Bąka w sprawie możliwości pozyskania finansowego wspierania przez Bank działalności NTK oraz kolegę Bogdana Górnego – członka NTK w sprawie  organizacji, mającego się odbyć 12 września br.,  przeglądu kapel podwórkowych i zabezpieczenia środków na ten cel.