Posiedzenie Zarządu NTK – 6.IV.2016

1.

Zarząd NTK przyjął propozycję wiceprezes Lucyny Kończal – Gnap, dotyczącą zwrócenia się do administratorów portalu Pinezka, w sprawie uzupełnienia miejskiego kalendarza imprez, mającego polegać na rozszerzeniu udziału szkół w we współtworzeniu portalu i wcześniejszym ogłaszaniu imprez tak, by nie pokrywały się one terminami.

2.

Zarząd przyjął propozycję prezesa Bogdana Górnego, dotyczącą podjęcia starań o pozyskanie środków finansowych z KOLD- u na dofinansowanie za ich pomocą inicjatyw NTK, m.in.:

-projektu turystycznego “Śladami Emilii Sczanieckiej”, który mógłby zainicjować powstanie sekcji turystycznej stowarzyszenia;

-kontynuacji dorocznego przeglądu kapel podwórkowych “Pitolinie we wiklinie”;

-projektu dotyczącego propagowania gwary poznańskiej na wzór realizowanego wcześniej projektu „Od przedszkola do korbola”.

3.

Zarząd zaaprobował propozycję prezesa Bogdana Górnego dotyczącą nawiązania kontaktów z innymi stowarzyszeniami kulturalnymi, w celu wymiany doświadczeń –  m. in.  z towarzystwami kulturalnymi z Gorzowa Wlkp. i Wronek.