Posiedzenie Zarządu NTK – 6.V.2014r.

1.

Ustalono termin spotkania z autorami tekstów do „Przeglądu Nowotomyskiego”, które odbędzie się 19 maja br. o godz. 17:00; Na organizację imprezy i upominki dla autorów Zarząd postanowił przeznaczyć kwotę 1 000 zł / 50 zł/os. z przeznaczeniem na upominki oraz 300 zł na organizację spotkania/.

2.

Skarbnik NTK poinformowała o wpłacie darowizny w kwocie 1600 zł na przygotowanie i druk folderu „Sątopy – wieś przyjazna naturze”. Folder został wykonany i upowszechniony podczas imprezy promocyjnej w Sątopach.

3.

Prezes NTK poinformował o przystąpieniu NTK do projektu „Promocja literatury i czytelnictwa” ogłoszonego przez MKiDN, którego partnerem będzie MiPBP w Nowym Tomyślu.

4.

Prezes NTK poinformował o terminowym złożeniu sprawozdania z działalności NTK za rok 2013 do GUS-u.

5.

Członek Zarządu NTK P. Mierzejewski poinformował o przebiegu robót związanych z remontem samolotu; samolot został zdemontowany i przetransportowany do miejsca wykonywania prac remontowych, dokonano też niezbędnej wycinki drzew w obrębie pomnika; zabezpieczenia wymaga teren robót na terenie NPKiW.

6.

Członek Zarządu NTK P. Mierzejewski poinformował Zarząd o stanie przygotowań do wystawy „Wytomyśl na starej fotografii”, której otwarcie planowane jest na 17.  czerwca 2014. Wystawa przygotowywana jest wspólnie z Urzędem Miejskim w Nowym Tomyślu.

7.

Członek Zarządu NTK P. Mierzejewski poinformował Zarząd o stanie zaawansowania prac nad stroną internetową NTK; zaproponował sposób zamieszczania materiałów oraz zaapelował o przyspieszenie prac redakcyjnych związanych z publikacją informacji.