Bogdan Górny

1949 – 2023

Dzisiaj odszedł od nas nasz Przyjaciel, nieodżałowany Kolega, prezes Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego w latach 2015 – 2022, człowiek wielu pasji.

Rodzinie składamy wyrazy najszczerszego współczucia.

Bogdanie, nasz świat bez Ciebie nie będzie taki sam…

Nasz Przyjaciel Bogdan był człowiekiem obdarzonym niezwykłym darem zjednywania sobie ludzi, otwarty na świat i pełen życzliwości, zawsze z uśmiechem na twarzy potrafił skupiać wokół siebie osoby równie jak on utalentowane, ambitne, pełne pasji – nie tylko artystycznych, ale i  energii do działania. Tak było w latach jego pracy nauczycielskiej w charakterze nauczyciela muzyki i w ponad 40.letnim okresie liderowania nowotomyskiej Kapeli „Zza Winkla”, której był inicjatorem i współzałożycielem.

Kiedy więc po latach przerwy w 2003 roku reaktywowało swą działalność Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne nie mogło Go zabraknąć w gronie członków – założycieli. Ukoronowaniem Jego zaangażowania w działalność naszego Towarzystwa było powierzenie Mu na dwie kadencje funkcji prezesa. Pełniąc ją w latach 2015 – 2022 niezwykle odpowiedzialnie i do końca pozostając w składzie  Zarządu NTK, wniósł niezaprzeczalny wkład  w rozwój naszej organizacji. Był inicjatorem  szeregu nowych przedsięwzięć, spośród których warto przywołać choćby, mającą już kilkuletnią tradycję, inicjatywę corocznego honorowania nowotomyskich twórców, animatorów kultury i jej mecenasów statuetkami Filara Kultury, a także rozwój działalności ntk-owskiego Koła Regionalistów.

Liczne nagrody, wyróżnienia, słowa uznania, jakie zgromadził przez całe życie potwierdzają, że był człowiekiem niezwykłym, ambitnym i pełnym energii do działania.