Posiedzenie Zarządu NTK – 14. I. 2014r.

1.

Zarząd NTK przyjął projekt pisma z prośbą o przekazanie darowizny w kwocie 27 000 zł na cele statutowe Stowarzyszenia, która będzie wykorzystana na remont samolotu – pomnika w Nowotomyskim Parku Kultury oraz na przygotowanie wystawy fotograficznej obrazującej życie mieszkańców wsi Wytomyśl. Postanowiono, że renowacja samolotu i przywrócenie go na swoje miejsce w parku będzie jednym z elementów organizowanego już po raz dziesiąty Przeglądu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej, który w tym roku ze względu na jubileuszowy charakter będzie miał szczególnie odświętny kształt.

2.

Zarząd zapoznał się z treścią pisma Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy z propozycją włączenia się w akcję wyplatania najdłuższego wiklinowego warkocza. Wydarzenie to miałoby mieć miejsce podczas III Światowego Festiwalu Wikliny w roku 2015. Zarząd postanowił przyjąć propozycję „wikliniarzy” i wyznaczyć drużynę do wyplatania podczas najbliższego Walnego Zebrania NTK.

3.

Zarząd ustalił termin Walnego Zebrania na dzień 25 lutego 2014 roku, godzina 18:00. Zarząd postanowił, że w dniu 20 lutego br. o godzinie 16:00 spotka się na kolejnym posiedzeniu, na którym zostaną przedstawione projekty sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2013.

4.

Zarząd postanowił przygotować aneks do umowy z Biurem Rachunkowym p. Jolanty Niewiedział dotyczący zapłaty za usługi księgowe w roku 2013. Postanowiono zwiększyć wynagrodzenie o kwotę 100 złotych netto.