W kręgu regionalistów – kolekcjonerów

Zainicjowane w maju br. przez Zarząd NTK spotkania grona nowotomyskich regionalistów – kolekcjonerów i miłośników lokalnej przeszłości, podejmujących starania o zachowanie pamięci o ważnych dla historii naszego regionu faktach i ich udokumentowanie – nabrały już właściwego tempa.

Nowotomyscy regionaliści – kolekcjonerzy spotykali się już czterokrotnie, a ostatnie wrześniowe spotkanie było spotkaniem wyjazdowym. Dziękujemy p. Piotrowi Protasowi – sołtysowi Sękowa i członkom Stowarzyszenia SĘKOWO OLĘDERSKIE za pełną serdeczności gościnność oraz interesujący pod względem poznawczym przebieg spotkania. Jego uczestnicy byli pod dużym wrażeniem, zarówno dbałości o pełen uroku teren tej poolęderskiej wsi, jak i działań sękowskich regionalistów, podejmowanych z myślą o ocaleniu pamiątek wiejskiej przeszłości. Trwałą pamiątką spotkania będzie podarowany członkom stowarzyszenia obraz uczestniczącego w spotkaniu nowotomyskiego artysty Ryszarda Pozdrowicza.
Do udziału w kolejnych spotkaniach zapraszamy wszystkich, którym bliska jest podejmowana podczas nich problematyka. Mamy nadzieję, że krąg uczestniczących w nich osób będzie się stopniowo powiększał. Oto terminy spotkań zaplanowanych do końca 2019 roku: 1 października, 5 listopada i 3 grudnia (każdorazowo w pierwszy wtorek miesiąca) w siedzibie NTK, czyli w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Witosa 8. O spotkaniach wyjazdowych będziemy osobno informować.

Zdjęcia: Wojciech Teleszyński