X Przegląd Dawnej Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej – 4.XI.2014r.

Już po raz dziesiąty Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne było organizatorem Przeglądu Dawnej Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej  Idzie żołnierz borem, lasem… W tegorocznym spotkaniu z pieśnią patriotyczną, które odbyło się  4 listopada 2014 r. w sali widowiskowej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury udział wzięły zespoły dziecięce i młodzieżowe ze szkół z terenu naszej nowotomyskiej gminy i z jej okolic, aby śpiewem uczcić narodowe Święto Niepodległości.


Celem tych spotkań – zainicjowanych i prowadzonych przez Marię Tyszkowską, członka Zarządu NTK – jest nie tylko prezentowanie pieśni, ale także wspólne śpiewanie, poznawanie nowych i starszych, dziś może trochę zapomnianych utworów. Wybrzmiały zatem pieśni z czasów zaborów, konfederacji barskiej, insurekcji kościuszkowskiej, pieśni Polonii i legionów, ułańskie, z czasów I i II wojny światowej, powstania warszawskiego, a także bliższe naszym czasom, a wśród nich: „Pieśń konfederatów barskich”, „Krakowiak Kościuszki”, „Rota”, „Marsz Polonii”, „Wojenko, wojenko”, „Marsz I Brygady”, „Pałacyk Michla”, „Czerwone maki na Monte Cassino”, „Oka”, „Serce w plecaku”, „Po ten kwiat czerwony”, „Piechota”, „Płynie Wisła, płynie”, „Biały krzyż”, „Jedenasty listopada”, „Niepodległa, niepokorna”, „Pytasz mnie”, „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos”.

Zespoły uczestniczące w Przeglądzie otrzymały dyplomy oraz słodycze, a nauczycielom przygotowującym uczniów podziękowaliśmy za wieloletnią współpracę drobnym upominkiem. Podsumowując minioną dekadę należy stwierdzić, że w dziesięciu przeglądach uczestniczyło 14 szkół, każdorazowo ok. 130 młodych muzyków, odbyło się ponad 180 wykonań pieśni. W imieniu zaproszonych gości, reprezentujący Burmistrza Nowego Tomyśla, insp. ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim Jerzy Kimstacz podziękował uczestnikom, opiekunom i organizatorom za 10 spotkań z pieśnią żołnierską i niepodległościową oraz krzewienie patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży, a reprezentujący środowisko kombatanckie, prezes Zarządu Rejonowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Nowym Tomyślu p. Romuald Ankudowicz zaprezentował napisany przez siebie podczas wojny wiersz. Po koncercie uczestnicy spotkania przeszli na plac Niepodległości, aby pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich wspólnie z zaproszonymi gośćmi złożyć kwiaty i zapalić znicze. W koncercie, oprócz szkolnych zespołów, ich opiekunów, rodziców, dziadków i miłośników pieśni patriotycznych, udział wzięli zaproszeni goście, wśród nich oprócz wspomnianych wyże, j także: mjr Artur Biskup z Wojskowej Komendy Uzupełnień, naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego – Ewelina Szofer – Pajchrowska, kierownik biura Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowym Tomyślu – Emilia Jarczyńska, przedstawiciele organizatorów: wiceprezes Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego – Lucyna Kończal-Gnap i skarbnik Barbara Jandy.

W jubileuszowym muzycznym świętowaniu uczestniczyli przedstawiciele: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu (opiekun Katarzyna Jopek), Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu (opiekun Ilona Kwiatkowska), Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Chmielinku (opiekun Katarzyna Kudełka), Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wytomyślu (opiekun Małgorzata Lipiecka), Szkoły Podstawowej im. Leonarda Śliwińskiego w Sątopach (opiekunki Magdalena Kwiatkowska, Bernadeta Czapracka), Szkoły Podstawowej w Jastrzębsku Starym (opiekun Maria Zawarta), Zespołu Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego w Bukowcu (opiekun Anna Kaczmarek), Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu (opiekun Piotr Witczak) oraz zespół „Our Dreams” z Bolewic (opiekun Anna Spyrka).