XI Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej – 10.XI.2015r.

Już  po raz jedenasty Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne, wspólnie z Nowotomyskim Ośrodkiem Kultury, zorganizowało Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej – Idzie żołnierz borem, lasem… W sali widowiskowej NOK-u zebrały się zespoły dziecięce i młodzieżowe ze szkół naszej gminy i jej okolic, aby tradycyjnie pieśnią uczcić Święto Niepodległości.

Zabrzmiały stare pieśni ułańskie, pieśni z czasów I i II wojny światowej, powstania warszawskiego, powojenne i najbliższe naszym czasom, anonimowe i zaczerpnięte z repertuaru znanych artystów, a wśród nich: Przybyli ułani pod okienko, Rozkwitały pąki białych róż, Szara piechota, Serce w plecaku, Witaj Zosieńko, Na strażnicy, Pieśń Legionów, Rota, Marsz Polonii, Warszawskie dzieci, Jedenasty listopada, Dziś idę walczyć, mamo, Miejcie nadzieję, Biały krzyż i Mury.  Tradycją tych muzycznych spotkań jest wspólne wykonywanie niektórych pieśni przez wszystkich zebranych na widowni.

W tegorocznej edycji Przeglądu uczestniczyło 10 zespołów z 8 szkół. Łącznie ponad 150 młodych śpiewaków. Zespoły otrzymały dyplomy i słodycze ufundowane przez Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne, a wręczali je organizatorzy – Lucyna Kończal-Gnap (wiceprezes NTK) i Maria Tyszkowska (członek Zarządu NTK; inicjatorka i organizatorka tych muzycznych spotkań) wspólnie z zaproszonymi gośćmi – Jerzym Kimstaczem (inspektorem ds. obrony cywilnej w Urzędzie Miejskim, jednocześnie reprezentującym Burmistrza Nowego Tomyśla), mjr. Dariuszem Piekarzem (zastępcą Wojskowego Komendanta Uzupełnień) i przedstawicielami Zarządu Rejonowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Nowym Tomyślu. Po koncercie uczestnicy spotkania wraz z gośćmi i opiekunami przeszli na plac Niepodległości, aby pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich złożyć kwiaty i zapalić znicze.

W XI Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej udział wzięli uczniowie następujących szkół: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu (opiekun: Katarzyna Jopek), Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu (opiekunki: Ilona Kwiatkowska, Magdalena Plura, Hanna Klimczak), Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Chmielinku (opiekun: Katarzyna Kudełka), Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wytomyślu (opiekun: Małgorzata Lipiecka), Szkoły Podstawowej im. Leonarda Śliwińskiego w Sątopach (opiekun: Anna Kaczmarek), Zespołu Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego w Bukowcu (opiekun: Anna Kaczmarek), Zespołu Szkół w Bolewicach (opiekun: Magdalena Strzelińska) oraz Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu (opiekun: Piotr Witczak).

Tekst: Maria Tyszkowska
Zdjęcia: Szymon Konieczny