Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze – 2.III.2016r.

Zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, działając na podstawie § 22 Statutu NTK, zwołuje  WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE  Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, które odbędzie się  2 marca 2016 r., / środa / o godz. 18:00 w sali wystawowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu.
W przypadku braku quorum w I terminie zebrania, wyznacza się II termin zebrania w tym samym miejscu i dniu o godz. 18:15.

Jednocześnie informujemy, że będziemy szczerze wdzięczni za przekazanie darowizny w wysokości 1% podatku, na rzecz naszej organizacji pożytku publicznego. Takiego wskazania można dokonać w swoim rocznym zeznaniu podatkowym za 2015 rok składanym do właściwego urzędu skarbowego.

Członków NTK serdecznie prosimy  o uregulowanie składki członkowskiej w wysokości 25 zł na nasze konto lub podczas Walnego Zebrania NTK oraz zabranie ze sobą legitymacji członkowskiej, umożliwiającej potwierdzenie dokonania tej wpłaty.

Projekt programu Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego NTK:
1. Sprawozdanie Zarządu NTK z działalności za rok 2015
2. Sprawozdanie finansowe Zarządu NTK za rok 2015
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ udzielenia absolutorium Zarządowi NTK za rok 2015
b/ pokrycia straty z funduszu statutowego Towarzystwa
c/ wysokości składki członkowskiej na rok 2016
5. Dyskusja programowa
6. Przyjęcie wniosków do działalności NTK na nowy rok