Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska

Doktor habilitowany, językoznawca. Prowadzi badania z zakresu onomastyki w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznaniu. Przewodnicząca Komisji Onomastycznej

poznańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. Autorka dwóch monografii z zakresu toponimii zachodniej Wielkopolski, współautorka monografii o miejskim nazewnictwie geograficznym Poznania. Publikuje w polskich oraz zagranicznych pismach onomastycznych (Names, Semiotica, Namenkundliche Informationen, Onoma, Acta Onomastica, Onomastica). Przedmiotem jej zainteresowań jest system semantyczny języka, a zwłaszcza nazwy własne. Podejmuje także badania z zakresu neurolingwistyki. Jako neurologopeda prowadzi terapię zaburzeń mowy i języka. Jest członkiem International Council of Onomastic Sciences, Komisji Onomastycznej Komitetu Językoznawstwa PAN w Krakowie oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.