PNT/3/59/2021

W trzecim tegorocznym numerze pisma Czytelnicy znajdą rozbudowany dział „Śladami przeszłości”, a w nim artykuły historyków Zdzisława Kościańskiego i Bogumiła Wojcieszaka o zaangażowaniu Wielkopolan w sprawę polskości Górnego Śląska, Marcina Izydorka i Krzysztofa Jandego  o nowotomyskich browarach, Remigiusza Grochowiaka o komunikacji miejskiej w latach 1954-2020 oraz Jana Bąbelka o dawnych mieszkańcach – Urszuli i Mikołaju Potockich. Powrót do historii zapewni także tekst Jacka Matuli o  wojennych losach żołnierza 2. Korpusu Polskiego – Alfonsa Matuli. Maria Tyszkowska, dokumentując dzieje nowotomyskiej parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu zamieściła wywiad z odchodzącym proboszczem ks. Tomaszem Sobolewskim oraz tekst podsumowujący 10.edycji letnich koncertów organowo-kameralnych w tej parafii. Jest też, oczywiście, kronika wydarzeń trzeciego kwartału bieżącego roku. Zapraszamy do lektury.

 

Spis treści

CZYTAJ PDF (6,4MB)

ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI

  •  Zdzisław Kościański, Bogumił Wojcieszak –   Nowotomyskie wobec powstań śląskich i plebiscytu (1919 – 1921) – działania pomocowe oraz udział w walkach zbrojnych
  • Jan Bąbelek – Śladami dawnych mieszkańców (2). Urszula i Mikołaj Potoccy – ze Starego Tomyśla do Krajkowa
  • Remigiusz Grochowiak – Od dryndy do autobusu. Komunikacja miejska w Nowym Tomyślu w latach 1954 – 2020 (cz. 1)
  • Krzysztof Jandy, Marcin Izydorek – Zarys historii nowotomyskich browarów

TU  I TERAZ

  • Maria Tyszkowska – Letnie koncerty organowo – kameralne „U Serca Jezusowego” – 10.edycji

LUDZIE I ICH PASJE

  • Maria Tyszkowska –  Dziesięć lat jak jeden dzień. Rozmowa  z ks. proboszczem Tomaszem Sobolewskim

WOKÓŁ NAS 

  • Jacek Matula – Alfons Matula – wojenne losy żołnierza 2.Korpusu Polskiego

KRONIKA WYDARZEŃ   lipiec – wrzesień  2021