Maria Czekała

Absolwentka Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych na Uniwersytecie Warszawskim, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuślinie,

animatorka i pomysłodawczyni szeregu imprez kulturalno-oświatowych i czytelniczych. Zainteresowania: kultura, mass media, psychologia praktyczna, zagadnienia związane z medycyną – także niekonwencjonalną.