PNT 4/2007 (PDF)

Szczególnej uwadze Państwa polecamy artykuły znanych dokumentalistów naszego regionu – dra Zdzisława Kościańskiego i dra Bogumiła Wojcieszaka, na temat historycznych losów nowotomyślan.

Spis treści PNT 4/2007
Czytaj w PDF (17MB)

Z PRZESZŁOŚCI
Zdzisław Kościański, Nowotomyślanie, ofiary zbrodni katyńskiej
Bogumił Wojcieszak, Nowotomyślanie w latach zaboru pruskiego – szkic do portretu
Bogumił Wojcieszak, „Setki dziatek zyskało społeczeństwo nasze…”. Nowotomyscy duszpasterzy końca XIX i początku XX stulecia

TU I TERAZ
Agnieszka Kaczmarek, Sukces młodych dziennikarzy z Kopernika
Sylwia Kupiec, Gdzie Bóg nas posyła, tam mamy kwitnąć, czyli…więcej niż „Gazetka Parafialna”

NASZE ŚRODOWISKO
Daria Zarabska, Gdy nastaną zimowe chłody nie zapomnijmy o pszczołach
Daria Zarabska, Szanowni państwo, oto porosty!

NOWOTOMYŚLANIE ZNANI I MNIEJ ZNANI
Sylwia Kupiec, Z Kresów do Nowego Tomyśla. Życiorys czasu wojny i pokoju Romana Ankudowicza

ODCZYTANE NA NOWO…
Ukazał się nam niezwykły widok…
Organizacja i wybuch powstania w Nowotomyskiem
W 16. tą rocznicę zajęcia Nowego Tomyśla

WOKÓŁ NAS
Iza Putz, Nasze smaki. Sposób na jagnięcinę…
Krzysztof Waśko, Co w kuślińskiej kulturze piszczy…
Karol Piotrzkiewicz, Poetki o poezji

Z TEKI… Pawła Pawlickiego
Andrzej Wałęsa, O ciekawości świata, czyli zapałczanej pasji

Z DZIAŁALNOŚCI NTK
Lucyna Kończal-Gnap, O Wiklinowy Laur 2006 (IV)
Maria Tyszkowska, III Przegląd dawnej piosenki żołnierskiej i niepodległościowej
Sprawozdanie Zarządu NTK za rok 2007

KRONIKA WYDARZEŃ
Październik – grudzień 2007