Kwartalnik Nowotomyski 3-4/5-6/2005 (PDF)

W kolejnym – podwójnym numerze Kwartalnika znajdą Państwo m.in. szereg informacji o bieżących wydarzeniach kulturalnych, sportowych, osiągnięciach gospodarczych naszej gminy, opowieść o założycielu Nowego Tomyśla, Feliksie Szołdrskim, który stał się patronem naszego gimnazjum, informacje o kolejnym „produkcie regionalnym” – chmielu oraz o nagrodach i wyróżnieniach za działalność kulturalną dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu.


Kwartalnik Nowotomyski 3-4/4-5/2005
Czytaj w PDF (32 MB)

Od redakcji

WCZORAJ-DAWNO-DAWNIEJ
Andrzej Wałęsa, Z dziejów Nowego Tomyśla – początki
Andrzej Wałęsa, Dlaczego Feliks Szołdrski został patronem Gimnazjum?
Zygmunt Sokołowski, Mój ojciec Eryk – przedwojenny wzór kupca
Ewa Wojtanowska, Kazimierz Sosnkowski – żołnierz i patriota
Feliks Kaczmarek, Kuślińskie reminiscencje okupacyjne
Michael (Michał) Preisler w Forgotten survivors Wydawnictwa Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Stefan Wojtkiewicz, Patroni nowotomyskich ulic (5)
Edmund Żurek, Wzmianka o historii powstania pomnika Powstańców Wielkopolskich w Nowym Tomyślu

CHMIEL
Andrzej Chwaliński, Muzeum początków chmielu
Witold Machura, Jak to jest z chmielem…

POD PATRONATEM NTK
Pitolinie we wiklinie…
Pokłosie konkursu O wiklinowy Laur NTK (4)

UROCZYSTOŚCI-JUBILEUSZE
Osiemdziesięciolecie ZNP w Nowym Tomyślu
Maria Tyszkowska, Podstawowa Szkoła Muzyczna w Nowym Tomyślu – próba bilansu
Krystyna Szymko, Na dobry rok…
Marzena Kortus, Odznaczenie dla Władysława Kąckiego

KULTURA-OŚWIATA
Sylwia Kupiec, Indiańsko-harcerskie wakacje
Marzena Kortus, Promocja Nowego Tomyśla w Niemczech
Sylwia Kupiec, Miasteczko zapomniane przez Boga i ministra kultury?

GOSPODARKA
Nowy Tomyśl po raz trzeci Gminą Fair-Play
Przeczytać warto

TAM BYLIŚMY
Izabela Putz, U brata Rogera w Taize

KOMUNIKATY-INFORMACJE
Witold Machura, Czy jest nam potrzebna e-Administracja?
Sylwia Kupiec, Nasz Tydzień Bibliotek najlepszy w Polsce
Witold Machura, Kolejne Ogólnopolskie Spotkania Młodych Plecionkarzy
Sylwia Kupiec, Wizyta w Regionie Kozła
Witold Machura, Sesja naukowa Prasa lokalna-zwierciadło lokalnej rzeczywistości
Sylwia Kupiec, Wśród przyjaciół

LUDZIE ICH PASJE
Witold Machura, Chwila własnego życia… na ścianie – rozmowa z Ryszardem Pozdrowiczem
Wiersze Sławomira Langego
Witold Machura, Unikatowa stodoła wielkopolska
Konkurs dziennikarski O LAUR MAŁYCH OJCZYZN

SPRAWY ISTOTNE
Etos Wielkopolan
Andrzej Beryt, Funkcjonowanie Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie
Obozy pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce w latach okupacji hitlerowskiej (1941-1943)
Sylwia Kupiec, Nagrody niezwykłe

ZE SPORTU
Imprezy organizowane przez nowotomyski Ośrodek Oświaty i Sportu w 2006

ROZMAITOŚCI
Informator nowotomyski
Witold Machura, Wizytówki Nowego Tomyśla w internecie (1)
Podziękowanie
Tomka Wędrowniczka peregrynacje po Polsce
Sylwia Kupiec, Zawód: Petek
Witold Machura, Klub Rodziców Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
Marzena Kortus, PWiK Najlepsze w Polsce
Sylwia Kupiec, Miś najlepszy przyjaciel
Małgorzata Papaczko, Z teki…
Marzena Kortus, Powstanie leśna baza harcerska

ZAPOWIEDZI
Podziękowanie dla Zygmunta Sokołowskiego (i co z niego wynika?)

NASI AUTORZY