PNT 2/30/2014 (PDF)

Zapraszamy do lektury nowego Przeglądu Nowotomyskiego, będącego 30. numerem naszego kwartalnika od początku jego wydawania! Znajdą w nim Państwo teksty dotyczące jubileuszów nowotomyskich imprez i stowarzyszeń, opowieści o dawnych i dzisiejszych mieszkańcach miasta oraz ciekawostki przyrodnicze i architektoniczne podnowotomyskich wsi.

Spis treści PNT 2(30)2014
Czytaj w PDF (12MB)

ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI
Damian Rożek – Pawłowski, Witaliana i Wiktoria – dwie siostry, wspólny cel

Tomasz Siwiński, Zygmunt Fabrowski – nieznana postać w dziejach Nowego Tomyśla

TU I TERAZ
Aleksandra Tabaczyńska, Módl się i pracuj. Sylwetka o. Klaudiusza Ryszarda Warmuza OFM

Lucyna Kończal – Gnap, Historia wikliną pleciona. 10.lecie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy

Sylwia Kupiec, Bez komputera współczesna edukacja nie może się obejść… czyli 10 lat Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych (KASSK) w Nowym Tomyślu

Joanna Legierska – Dutczak, Patrycja Mikołajczak, Piotr Szwiec, Architektura i krajobraz wsi Sękowo

NOWOTOMYŚLANIE ZNANI I MNIEJ ZNANI
Sylwia Kupiec, „Czasem nawet zbyt mocno identyfikuję się z tym zawodem…” rozmowa z młodszym brygadierem mgr.inż. Tomaszem Antuszewskim – Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu

NASZE ŚRODOWISKO
Elżbieta Studzińska – Sroka, Daria Zarabska – Bożejewicz, Z boru do apteki: płucnica islandzka w okolicach Jastrzębska Starego i Sątopów

Z DZIAŁALNOŚCI NTK
Lucyna Kończal – Gnap, Bogumił Wojcieszak, Nasz mały jubileusz

KRONIKA WYDARZEŃ
Kwiecień – czerwiec 2014