PNT 2/34/2015 (PDF)

Zapraszamy do lektury nowego numeru naszego kwartalnika, w którym znajdziecie Państwo teksty m.in. na temat dawnej nowotomyskiej drukarni, Domu Dziennego Pobytu dla seniorów, dwuletniej działalności aNTeny oraz rozmowę z Aleksandrą Walczak pt: ” Śpiewam odkąd pamiętam”…

 

Spis treści PNT 3/34/2015
(Czytaj w PDF 10 MB)

ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI

Grażyna Matuszak, Nowotomyska „Drukarnia Kresowa” w latach 1925 – 1939 i jej dalsze dzieje…

Tomasz Siwiński, Bronisław Kozłowski – człowiek, na którego drodze znalazł się Nowy Tomyśl

TU i TERAZ

Lucyna Kończal – Gnap, Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni… Dom Dziennego Pobytu dla seniorów

Szymon Konieczny, Dwuletni czas aNTenowy

NOWOTOMYŚLANIE

Sylwia Kupiec, Śpiewam odkąd pamiętam… Rozmowa z Aleksandrą Walczak…

Z TEKI…

…Wojciecha Budzisza

Z DZIAŁALNOŚCI NTK

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O Wiklinowy Laur” 2015

KRONIKA WYDARZEŃ

Kwiecień – czerwiec 2015 r.