2010 r. – 4.edycja

Kategoria: dorośli

2 równorzędne I miejsca

  • Dorota Ryst (Godło: „pomost”) – wiersz: erotyk chmielowy; za poetyckie ujęcie tematu, świadomość i dyscyplinę słowa, wyrazistość i sugestywność zastosowanej metaforyki
  • Anna Wawrzyniak (Godło: „Wiedźma” ) – wiersze Starość i Więc; za utrwalony poetyckim słowem liryczny zapis prawd ponadczasowych zbudowany na konsekwentnie dobieranych obrazach; błyskotliwą puentę ożywioną przebłyskiem humoru

II miejsce

  • Edyta Wysocka (Godło: „Lakmé”) –  wiersz: Obrazek z wakacji ; za bezpretensjonalność i refleksyjność przekazu; umiejętne wykorzystanie języka prozy w poetyckiej funkcji

III miejsce

 

  • Mirosława Wawrzyniak (Godło: „Sąsiadka”) – wiersze Sploty i Ballada posagowa ; za trafną metaforykę i sugestywność przekazu

Wyróżnienie drukiem w prasie lokalnej: Jan Migielicz (Godło: „Wikliniarz”) za zestaw fraszek.

 

Kategoria: młodzież

Nagród i wyróżnień postanowiono nie przyznawać. Jury zachęca jednak młodych twórców do podejmowania dalszych prób literackich i doskonalenia własnego poetyckiego warsztatu.