Opowieści czterech ścian – Poznańska 6

 

Prezentacją pierwszego wydawnictwa z planowanej serii: „Opowieści czterech ścian” zamknęliśmy obchody jubileuszowego roku dwudziestolecia działalności naszego Towarzystwa. W ostatni grudniowy czwartek, w murach nowotomyskiej biblioteki, odbył się wieczór promocyjny, w trakcie którego zaprezentowana została publikacja poświęcona historii i architekturze kamienicy przy ulicy Poznańskiej 6 oraz losom jej mieszkańców.


U źródła opracowania legło przekonanie, że przeszłość naszego miasta współtworzą ludzkie losy wpisane w miejską przestrzeń, a jej – będące ważnym czynnikiem miastotwórczym – ukształtowanie, tj. bieg ulic i architektura budynków, stanowi podstawę lokalnego kolorytu.

Wybór kamienicy przy ulicy Poznańskiej 6 nie był w przypadku tej pilotażowej publikacji przypadkowy. PU Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu od 2020 roku przeprowadza rewitalizację oraz modernizację administrowanych oraz zarządzanych przez siebie obiektów budowlanych, tym samym przyczyniając się do zachowania dla następnych pokoleń dziedzictwa materialnego naszego miasta oraz podnoszenia poziomu jego współczesnej estetyki. Rewitalizacja kolejnych obiektów pozwala ukazać zatarte poprzez upływ czasu walory architektoniczne zabytkowych kamienic, pochodzących z końca XIX i pierwszej połowy XX wieku, tworzących nowotomyskie stare miasto. Kamienica będąca przedmiotem niniejszego opracowania należy do już zrewitalizowanych, ze szczególną starannością, obiektów.

Publikacja powstała w partnerstwie Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej oraz Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Nowym Tomyślu, jej pomysłodawcami są Zofia Matuszczak – prezes PU Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Damian Rożek-Pawłowski – honorowy członek NTK oraz Joanna Uramowska – również członek naszego Towarzystwa, a twórcami: Damian Rożek-Pawłowski – w części dotyczącej mieszkańców kamienicy i ich losów oraz Joanna Uramowska i Mateusz Uramowski – w części dotyczącej architektury budynku. Zdjęcia przedstawiające współczesny wygląd kamienicy wykonał Adam Polański, opracowaniem redakcyjnym zajęła się Lucyna Kończal-Gnap, a opracowanie graficzne jest dziełem Grażyny Matuszak z Ośrodka Wiedzy o Regionie nowotomyskiej biblioteki. W projekt włączyli się również członków Koła Regionalistów NTK. Wysoką jakość wydawniczą zapewniła Drukarnia „Kazimierz”.

W wieczorze promocyjnym, prowadzonym przez Elżbietę Podlaszewską – Cybal, dyrektor MiP Biblioteki publicznej i Ryszarda Ratajczaka – prezesa NTK, oprócz inicjatorów i współtwórców broszury uczestniczyli: Adam Cukier – radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Marcin Brambor – Wicestarosta Nowotomyski, Adrianna Zielińska – zastępczyni Burmistrza Nowego Tomyśla, Zarząd i członkowie NTK, pracownicy PU Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, osoby zainteresowane historią naszej małej Ojczyzny i – oczywiście – byli i obecni mieszkańcy kamienicy przy Poznańskiej 6, dzięki których życzliwości i otwartości możliwe było udokumentowanie interesujących dziejów tej kamienicy.

Wydanie publikacji poświęconej kamienicy z Poznańskiej nr 6, możliwe dzięki otrzymanemu przez NTK grantowi z Gminy Nowy Tomyśl, to pierwszy etap długofalowego projektu, który docelowo obejmować ma większą ilość nowotomyskich kamienic, a swój finał ma mieć w postaci publikacji książkowej. Czy tak się stanie, pokaże czas. Fakt, że tworzą go ludzie, których łączy zamiłowanie do historii naszego miasta i chęć działania na rzecz jej dokumentowania, pozwala zachować w tej kwestii optymizm.

Zdjęcia: Wojciech Teleszyński