Posiedzenie Zarządu NTK – 11.VIII.2014r.

1.

Członek Zarządu NTK Przemysław Mierzejewski poinformował Zarząd o postępach prac przy remoncie samolotu TS -5 BIES. Stwierdził, że wszystkie prace zostały zakończone, a samolot osadzony na cokole w parku. Ustalono, że oficjalna uroczystość przywrócenia samolotu do przestrzeni publicznej parku odbędzie się w przeddzień Jarmarku Chmielo – Wikliniarskiego tj. 21 08 2014 r. o godz. 10:00 z udziałem członków NTK, władz samorządowych i mediów.

2.

Prezes NTK Tomasz Wlekły poinformował o otrzymanym zaproszeniu do udziału w Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych w Bydgoszczy w dniach 11-12 09 br. W części roboczej Kongresu – warsztatach i panelach dyskusyjnych – z ramienia NTK weźmie udział Ryszard Ratajczak.

3.

Stowarzyszenie KOLD zwróciło się do NTK z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej działalności organizacji pozarządowych, oczekiwań i planowanych zadań. Wypełnienia ankiety podjął się Prezes NTK.

4.

Skarbnik NTK Barbara Jandy poinformowała, że z Urzędu Skarbowego w Nowym Tomyślu na konto NTK wpłynęła kwota 4 152, 00 zł jako wpływ z 1% podatku. Kwota może ulec zwiększeniu, ponieważ wpłaty z innych urzędów skarbowych docierały zwykle później.

5.

Uczestniczący w zebraniu Zarządu, członek NTK Szymon Konieczny przedstawił dwa projekty:

  • „Ławeczka Nowotomyska” – projekt polegający na ustawieniu w pobliżu kosza – giganta ławeczki oraz kamery umożliwiającej wysyłanie pozdrowień, robienie zdjęć i promowanie w taki sposób walorów Nowego Tomyśla. Stwierdzono potrzebę oszacowania kosztów przedsięwzięcia i poszukania źródeł jego sfinansowania;
  • konkurs kulinarny promujący nowotomyskiego szparaga, adresowany do lokalnych restauratorów, który mógłby odbywać się w końcu maja w rocznicę urodzin Feliksa Szołdrskiego.

Obie propozycję zostały przyjęte przez Zarząd, wymagają jednak dalszych, bardziej szczegółowych ustaleń.