Posiedzenie Zarządu NTK – 16.VI.2014r.

1.

Członek Zarządu NTK PrzemysławMierzejewski poinformował Zarząd o postępach prac przy remoncie samolotu TS – 5 BIES. Stwierdził, że prace przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem, obecnie wykonywane są prace malarskie i z pewnością przyjęty termin zakończenia robót zostanie dotrzymany. Zwrócił uwagę na potrzebę wycięcia w miejscu usadowienia samolotu co najmniej 2 drzew. Wstępnie przyjęto, że oficjalne przekazanie samolotu do przestrzeni publicznej ParkuKultury i Wypoczynku odbędzie się 22 08 br. i zostanie wpisane w program Jarmarku Chmielo – Wikliniarskiego 2014.

2.

Prezes NTK poinformował, że spotkanie z autorami tekstów piszących do „Przeglądu Nowotomyskiego” odbyło się zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia Zarządu NTK w dniu 19 05 2014 r.

3.

Wiceprezes NTK Lucyna Kończal – Gnap poinformowała o zakończeniu przygotowań do wystawy Wytomyśl – spotkania z naszą przeszłością, której otwarcie nastąpi 17 06 br. w sali wystawowej MiPBP w Nowym Tomyślu.

4.

Skarbnik NTK Barbara Jandy poinformowała o zwrocie kwoty 200, 00zł, która błędnie wpłynęła na nasze konto jako wpisowe na konkurs fotograficzny Portret prawdziwy. Środki zwrócono na konto wskazane przez organizatora konkursu.

5.

Prezes NTK poinformował o przygotowaniu i przekazaniu sprawozdań merytorycznego i finansowego z działalności NTK za 2013 r. do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

6.

Zarząd NTK jednogłośnie podjął decyzję w sprawie dofinansowania kosztów wydania tomiku poezji Katarzyny  Mrozik – Stefańskiej wysokości 1 000, 00 zł /jeden tysiąc złotych/. Środki zostaną przekazane przez skarbnika NTK na konto wskazane przez autorkę tomiku poezji.