Posiedzenie Zarządu NTK – 27. X. 2015r.

1.

Członek Zarządu NTK Maria Tyszkowska poinformowała o przygotowaniach do XI Przeglądu Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej, który odbędzie się w NOK-u 10 listopada br. o godz. 10:00. Zarząd postanowił przeznaczyć kwotę 300, 00 zł na organizację tegorocznej imprezy. Maria Tyszkowska potwierdziła, że przygotowania przebiegają zgodnie z planem. Termin zgłoszenia uczestników wyznaczono na 3 listopada br.


2.

Zarząd NTK, na wniosek członka NTK Szymona Koniecznego, postanowił przyjąć patronat honorowy nad kolejną akcją realizowaną z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego „Krew za krew”.

3.

Autorzy monografii poświęconej 90.leciu sportu nowotomyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem KS POLONIA,  Tomasz Siwiński, Szymon Konieczny i Roman Kotecki zwrócili się z prośbą o przygotowanie przez NTK listów rekomendacyjnych pozwalających na gromadzenie materiałów do przygotowywanej monografii oraz o częściowe sfinansowanie wydawnictwa. Wydanie tej publikacji, wspólnie z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną, planowane jest na 2017 r. Zarząd wyraził akceptację dla przygotowanego projektu, wysokość wsparcia ustalona zostanie w terminie późniejszym, po oszacowaniu kosztów.

4.
Prezes NTK Tomasz Wlekły poinformował o złożeniu sprawozdania i rachunku do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z realizacji zadania: Przegląd Kapel Podwórkowych z okazji jubileuszu 35.lecia Kapeli „Zza Winkla”. Termin uzyskania środków określony został na 30 października br.