Archiwum: Walne Zebrania

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze – 24 marca 2022

Po dwuletniej, spowodowanej pandemicznymi obostrzeniami przerwie, 24 marca  członkowie Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego spotkali się na Walnym Zebraniu, które w tym roku, w związku z upływem kolejnej kadencji Zarządu NTK, miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.
Ważnym momentem obrad było udzielenie Zarządowi NTK absolutorium za lata 2020 i 2021, poprzedzone przedstawieniem merytorycznych i finansowych sprawozdań Zarządu NTK, a także protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną NTK.
W związku z upływem kolejnej kadencji Zarządu NTK przeprowadzone zostały wybory prezesa i członków Zarządu Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz Komisji Rewizyjnej.

Czytaj dalej

XVII Walne Zebranie Sprawozdawcze NTK – 3 marca 2020

Ważnym momentem obrad XVII Walnego Zebrania Sprawozdawczego NTK, które odbyło się 3 marca 2020 r.,  było udzielenie Zarządowi NTK absolutorium za rok 2019, poprzedzone przedstawieniem merytorycznego i finansowego sprawozdania Zarządu NTK  za rok 2019, a także protokołu  z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną NTK. Nowo przyjętym członkom naszego stowarzyszenia wręczone zostały legitymacje członkowskie. Podczas dyskusji programowej wyznaczono kierunki działania NTK na kolejny rok.

Czytaj dalej

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków NTK – 14. III. 2018 r.

Zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, działając na podstawie § 22 Statutu NTK, zwołuje:

W A L N E   Z E B R A N I E  SPRAWOZDAWCZE  CZŁONKÓW
Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego,

które odbędzie się 14 marca 2018 r., / środa / o godz. 18:00 w sali wystawowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu.
W przypadku braku quorum w I terminie zebrania, wyznacza się II termin zebrania w tym samym miejscu i dniu o godz. 18:15.

Czytaj dalej

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze – 2.III.2016r.

Zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, działając na podstawie § 22 Statutu NTK, zwołuje  WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE  Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, które odbędzie się  2 marca 2016 r., / środa / o godz. 18:00 w sali wystawowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu.
W przypadku braku quorum w I terminie zebrania, wyznacza się II termin zebrania w tym samym miejscu i dniu o godz. 18:15.

Czytaj dalej

XII Walne Zebranie Sprawozdawcze NTK – 3.III.2015r.

1.

Zebranie otworzył prezes NTK  Tomasz Wlekły, który wobec braku quorum w I terminie zebrania /17 obecnych członków NTK/,  zgodnie ze Statutem NTK zarządził zebranie w II terminie, tj. po upływie 15 min., bez względu na liczbę obecnych członków. Zebranie rozpoczęło się  w II terminie. Uczestniczyło w nim 23 członków NTK. Na protokolanta zebrania powołano  Andrzeja Wałęsę – sekretarza Zarządu NTK.

Czytaj dalej