Archiwum: Bez kategorii

Sprawozdanie Zarządu Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego z działalności w 2020 roku

W okresie sprawozdawczym – w związku z koniecznymi ograniczeniami kontaktów, spowodowanymi pandemią koronawirusa, Zarząd NTK odbył trzy protokołowane posiedzenia, w trakcie których podjęto szereg działań oraz przygotowano wiele projektów związanych, zarówno z istnieniem towarzystwa jako organizacji pozarządowej, jak i statutowej jego działalności. Zwołał także w dniu 3 marca 2020 roku Walne Zebranie Sprawozdawcze członków NTK. W okresach przerw w bezpośrednich kontaktach bieżąca współpraca Zarządu NTK prowadzona była w oparciu o komunikację elektroniczną.

Czytaj dalej

FILAR KULTURY 2021

Tradycyjnie – na początku roku – przyznaliśmy i wręczyliśmy ustanowioną i ufundowaną przez Zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego statuetkę FILAR KULTURY. Tym razem uroczystość wręczenia w sali widowiskowej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury, z wiadomych względów, miała bardzo kameralny charakter i została połączona z uroczystym wręczeniem Kapeli ZZA WINKLA, obchodzącej w minionym roku jubileusz 40.lecia działalności, nagrody okolicznościowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  W uroczystości uczestniczyli Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner ze swoją zastępczynią Grażyną Pogonowską.

Statuetka przyznawana jest – nie tylko na wniosek członków Zarządu Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, ale także przez Zarząd NTK na wniosek innych gremiów lub osób – raz do roku, jednorazowo, na podstawie oceny całokształtu działalności i osiągnięć, w trzech kategoriach:  twórca kultury, animator kultury i mecenas kultury.

Czytaj dalej

40-lecie Kapeli „Zza Winkla”

W pogodne, niedzielne, wrześniowe popołudnie, w ramach wyjątkowej imprezy plenerowej, jaką był tegoroczny „Nowotomyski Jarmarek” nowotomyska Kapela „Zza Winkla” świętowała swoje 40.lecie. Jubileusz Kapeli, którą dziś tworzą – Bogdan Górny, Józef Kowalonek, Karol Hołod, Krzysztof Droździk, Zofia Dragan i prowadzący tę imprezę Sylwia Prętka-Galas (gwarą) i Miłosz Markiewicz (językiem literackim), stał się okazją do zorganizowania kolejnego Festiwalu Folkloru Miejskiego im. Andrzeja Bobkiewicza „Pitolinie we wiklinie”. Obok Kapeli – Jubilatki, przed licznie zgromadzoną publicznością, wystąpiły także „Kapela znad Baryczy” (z Odolanowa) i Kapela Podwórkowa „Z kopyta” (z Kazimierza Biskupiego).

Czytaj dalej

Koło Regionalistów wznowiło spotkania

Po długiej, spowodowanej  epidemią, przerwie wznowiło spotkania – działające w ramach naszego Towarzystwa – Koło Regionalistów. Grono nowotomyskich miłośników regionu  – kolekcjonerów i miłośników lokalnej przeszłości, spotkało się tym razem na bezpiecznym gruncie ogrodu działkowego naszego kolegi Wojciecha Teleszyńskiego.

Czytaj dalej

FILAR KULTURY 2020

Podczas Koncertu Noworocznego, zorganizowanego przez Burmistrza Nowego Tomyśla w sali widowiskowej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury, już po raz drugi mieliśmy przyjemność wręczyć ustanowioną i ufundowaną przez Zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego statuetkę FILAR KULTURY.

Statuetka przyznawana jest – nie tylko na wniosek członków Zarządu Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, ale także przez Zarząd NTK na wniosek innych gremiów lub osób – raz do roku, jednorazowo, na podstawie oceny całokształtu działalności i osiągnięć, w trzech kategoriach:  twórca kultury, animator kultury i mecenas kultury.

Czytaj dalej

Wąsowo inaczej – wycieczka krajoznawcza

W jesienne, słoneczne, październikowe popołudnie grupa członków Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego wraz z sympatykami naszego Towarzystwa wybrała się na wycieczkę krajoznawczą „Wąsowo inaczej”, której celem było poznanie regionu położonego „tuż za miedzą”.

Czytaj dalej

Jubileusz „Przeglądu Nowotomyskiego”

Zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz Redakcja „Przeglądu Nowotomyskiego”, uroczystym spotkaniem w gronie osób zaangażowanych w jego powstawanie i zaproszonych gości, uczciły wydanie 50.nru tego społeczno-kulturalnego pisma wydawanego przez nasze Towarzystwo.

Czytaj dalej

Z wizytą w Muzealnej Izbie Tradycji Ziemi Grodziskiej

Skupiona wokół naszego towarzystwa grupa regionalistów – kolekcjonerów wraz z członkami Zarządu NTK odbyła interesującą pod względem poznawczym wyprawę do Grodziska Wlkp., by zwiedzić – działającą w strukturach Centrum Kultury „Rondo” – Muzealną Izbę Tradycji Ziemi Grodziskiej. Naszym przewodnikiem był p. Andrzej Chróst – znawca grodziskiej historii, autor i współautor szeregu regionalnych publikacji, któremu serdecznie dziękujemy za niezwykle ciekawą i bogatą w treści opowieść. Trwała pamiątką naszej wizyty w grodziskim muzeum będzie cenny dar przekazany przez p. Henryka Stasińskiego – przedwojenne mapa powiatu grodziskiego.

Czytaj dalej

O naszych regionalnych działaniach

Członkowie Zarządu NTK gościli w swojej siedzibie red. Michała Szałę reprezentującego portal NOWINY LOKALNE. Naszego gościa interesowały inicjatywy naszego Towarzystwa, których celem jest szeroko rozumiana popularyzacja wiedzy o naszym regionie i ocalanie dokumentów jego przeszłości.  Rozmowy dotyczyły m. in. spotkań w kręgu nowotomyskich regionalistów – kolekcjonerów oraz 10.letniej już historii wydawania naszego społeczno-kulturalnego kwartalnika „Przegląd Nowotomyski”.

Czytaj dalej

W kręgu regionalistów – kolekcjonerów

Zainicjowane w maju br. przez Zarząd NTK spotkania grona nowotomyskich regionalistów – kolekcjonerów i miłośników lokalnej przeszłości, podejmujących starania o zachowanie pamięci o ważnych dla historii naszego regionu faktach i ich udokumentowanie – nabrały już właściwego tempa.

Czytaj dalej

Na zawsze w naszej pamięci

Wspomnienia są największym skarbem, który pozostawiają nam bliscy odchodzący na wieczny spoczynek. Za ich pośrednictwem możemy wracać do miłych chwil spędzonych razem.

Czytaj dalej

Sprawozdanie Zarządu NTK z działalności w 2018 roku

W okresie sprawozdawczym Zarząd NTK odbył sześć protokołowanych posiedzeń, w trakcie których podjęto szereg działań oraz przygotowano wiele projektów związanych, zarówno z istnieniem towarzystwa jako organizacji pozarządowej, jak i statutowej jego działalności.

Czytaj dalej

Filar Kultury 2019

W gronie członków Zarządu Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego zrodziła się w ubiegłym roku inicjatywa honorowania osób, instytucji lub organizacji, które swoją działalnością wywierają znaczący wpływ  na rozwój życia kulturalnego naszego miasta i gminy, tym samym przyczyniając się do ich promocji .

Ustanowioną i ufundowaną przez Zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego statuetkę FILAR KULTURY chcemy wręczać raz do roku, na podstawie oceny całokształtu działalności i osiągnięć, w trzech kategoriach:  twórca kultury, animator kultury i mecenas kultury.

Czytaj dalej

Sprawozdanie Zarządu NTK z działalności w 2017 r.

Siedzibą Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu ( ul. Witosa 8).
Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne (w dniu 30 września 2003 r. wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000174433), od 1 grudnia 2005 r. posiada status organizacji pożytku publicznego. Towarzystwo posiada statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON – 634558636, ma założone konto nr 06 9058 0000 0000 0005 6818 0001 w Banku Spółdzielczym w Nowym Tomyślu. Członkowie Stowarzyszenia realizują jego cele statutowe, działając na zasadzie wolontariatu.

Czytaj dalej

XV Walne Zebranie Sprawozdawcze – 14.III.2018r.

 

Otwarcia zebrania dokonał Prezes NTK Bogdan Górny, który stwierdził, że wobec braku quorum w I terminie zebrania [ 17 obecnych – uprawnionych do głosowania – członków NTK, zarządza początek Walnego Zebrania, zgodnie ze Statutem NTK, w drugim terminie tj. po upływie 15 min., bez względu na liczbę obecnych członków. Zebranie rozpoczęło się zgodnie ze Statutem w drugim terminie z udziałem 17 obecnych, uprawnionych do głosowania, członków.
Na wstępie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w minionym roku członków Towarzystwa: Sylwii Kupiec – sekretarza Zarządu NTK i Jerzego Tyca – członka honorowego NTK.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 3.X.2017r.

1.

Prezes NTK Bogdan Górny poinformował o przedłożonej przez honorowego prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy Andrzeja Pawlaka propozycji współudziału w organizacji IV Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa w 2019 roku. NTK jako współorganizator tego wydarzenia byłby odpowiedzialny za organizację i rozliczenie dwóch wydarzeń towarzyszących Festiwalowi – tj. Wielkopolskiego Przeglądu Kapel Ulicznych i Podwórkowych oraz kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego.

Czytaj dalej

Pitolinie we wiklinie – 2.IX.2017r.

W muszli koncertowej przy Nowotomyskim Ośrodku Kultury 2 września odbył się kolejny Przegląd Kapel Podwórkowych. Tym razem PITOLINIE WE WIKLINIE dedykowane było pamięci zmarłego w tym roku członka nowotomyskiej Kapeli zza Winkla, autora wielu tekstów pisanych gwarą poznańską i niezapomnianego gawędziarza Andrzeja Bobkiewicza, którego rodzina była gościem honorowym Przeglądu.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 6.VII.2017r.

1.

Wiceprezes NTK Lucyna Kończal – Gnap zrelacjonowała przebieg – zainicjowanego przez jedną z członkiń Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego – wyjazdu członków i sympatyków naszego Towarzystwa do Szamotuł i Wronek. Jego celem było m. in zacieśnienie współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Wronieckiej, którego Zarząd przed dwoma laty odwiedził Nowy Tomyśl i spotkał się z członkami Zarządu NTK.

Czytaj dalej

Śladami Wacława z Szamotuł i … wronieckiego osiołka

Piękny czerwcowy dzień grupa członków i sympatyków Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego spędziła na wojażach po sąsiednim powiecie szamotulskim. Rolę przewodnika po tych doskonale sobie znanych miejscach przyjął na siebie wiceburmistrz Paweł Mordal, z zamiłowania krajoznawca i przewodnik turystyczny, wieloletni prezes szamotulskiego Oddziału PTTK.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 15.XII.2016

1.

Wiceprezes Lucyna Kończal – Gnap, na podstawie informacji złożonej przez jego inicjatorkę i organizatorkę, podsumowała przebieg XII Przeglądu Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej „Idzie żołnierz borem, lasem..”, który odbył się 8 listopada w Sali NOK-u. W tym roku wzięło w nim udział wyjątkowo dużo zespołów, bo aż 12 z 10 szkół z terenu gminy Nowy Tomyśl, a spoza gminy ze Szkoły Podstawowej w Chmielinku.

Czytaj dalej

Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej 2016

8 listopada 2016 roku w sali widowiskowej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury zebrały się szkolne zespoły, aby żołnierską, niepodległościową i patriotyczną pieśnią uczcić zbliżające się Święto Niepodległości. Na organizowany przez nas XII Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej „Idzie żołnierz borem, lasem…” przybyły dzieci  ze szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalna.

Czytaj dalej

Z minionych zdarzeń ścieram kurz 23.V.2016 r.

Na zaproszenie Prezesa Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego Bogdana Górnego 23 maja przybyli do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu członkowie Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury z Gorzowa Wlkp. Wśród nich pisarze, poeci, członkowie sekcji plastycznej i młode wokalistki.

Czytaj dalej

XIII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze NTK – 2. III. 2016 r.

I.

Zebranie otworzył Prezes NTK  Tomasz Wlekły, który stwierdził, że wobec braku quorum w I terminie zebrania (19 obecnych członków NTK),  zgodnie ze Statutem NTK, zebranie rozpocznie się w II terminie, tj. po upływie15 min., bez względu na liczbę obecnych członków. Zebranie rozpoczęło się zgodnie ze Statutem w II terminie, z udziałem 19 obecnych członków. W świetle powyższego uchwały podjęte podczas Walnego Zebrania są prawomocne.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 23.II.2016r.

1.

Prezes NTK Tomasz Wlekły przedstawił projekt sprawozdania merytorycznego z działalności NTK za 2015 r. Projekt przyjęty został przez Zarząd NTK jednogłośnie i zostanie zarekomendowany Walnemu Zebraniu.

Czytaj dalej

Mamy środki na „Przegląd Nowotomyski”

W obu nowotomyskich samorządach – gminnym i powiatowym – nastąpiło rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku – w formie wspierania – zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Nowy Tomyśl i powiatu nowotomyskiego.

Czytaj dalej